”Rut” är inte gratis

Konjunkturinstitutet, KI, backar från uttalandet att ”rut” är gratis för staten. Att det skapats 10 000 nya jobb stämmer heller inte, skriver E24.

Bedömningen kom från en analys från 2005, en analys som bekostades av arbetsgivarorganisationen Almega och Svenskt Näringsliv.

E24:s reporter frågar Mats Dillén, generaldirektör för den statliga myndigheten Konjunkturinstitutet, om det är deras åsikt att ”rut” är gratis för staten.
”Det är svårt att säga … man kan väl säga så mycket att det i alla fall inte är direkt fel. Och vi var väldigt tydliga i analysen att slutsatserna var ytterst osäkra”, svarar han.

Reportern undrar också om man kan veta att det skapats 10 000 nya jobb.
”Nej, det kan man inte veta”, svarar Mats Dillén.

Läs hela rapporten från 2005 här (pdf).