”Rut” är inte gratis

Konjunkturinstitutet, KI, backar från uttalandet att ”rut” är gratis för staten. Att det skapats 10 000 nya jobb stämmer heller inte, skriver E24.