Facebook: Gör som vi vill

Facebook tog till hårdhandskarna för att påverka politiker i EU och Kanada. I Europa var det framförallt dataskyddsdirektivet man ville påverka till sin fördel.

Om företaget inte fick som man ville skulle länderna drabbas ekonomiskt.

Facebook hotade att dra tillbaka investeringsprojekt från Europa och Kanada om lobbyingkrav från Facebooks operativa chef Sheryl Sandberg inte uppfylldes, enligt domstolshandlingar som granskats av Computer Weekly och The Guardian. I båda fallen sade Sandberg till regeringstjänstemän från Europeiska unionen och Kanada att om hon inte fick vissa försäkringar skulle Facebook överväga andra “alternativ” för investeringar och tillväxt.

Kanada gav henne den skriftliga försäkran hon efterfrågade samma dag. Facebook uttalade att man var nöjd med sitt förhållande till den irländska regeringen, genom vilken det hoppades påverka EU.

Business Insider