Kurt Cobains brev till MTV

Kurt Cobain, rockgruppen Nirvanas sångare, skrev till MTV och förklarade att man lätt skulle överleva utan dem. Det odaterade brevet finns nu till försäljning på auktion.

Här är hela brevet Cobain skrev till MTV.

Dear Empty TV

the entity of all Corporate Gods

We will survive without you easily – – the oldschool is going DOWN FAST

my lifes Dedication is Now to Do Nothing But SLAG something

Kurdt Kobain x x x
professional Rock musician

Rocksångaren hade för vana att stava sitt eget namn på flera olika sätt; Curt, Kurt eller som här, Kurdt. Även efternamnet varierades, med antingen K eller C som begynnelsebokstav.

Högsta budet för brevet ligger just nu på 2250 amerikanska dollar. [Via Letters of note]