Var är du? Google vet

Google ser vart du är på väg – även om du sagt till att du inte vill bli sedd.