”Gud behövdes inte”

Stephen Hawkings menar i en ny bok att universum var fullt kapabelt att skapa sig självt, utan någon inblandning av högre makter.