Conans första gäster

Conan O’Brien har kungjort sina första gäster för ”Conan” i TBS. Den allra, allra första gästen är dock inte klar riktigt än…

Åhh Conan…

Vem sa att ”sexy carwash” är ute? Conan O’Brien bjuder på en ny trailer för sin kommande show.