Vill du bli aktieägare i Sverige AB?

Visst kan ”ministrar” och ”regering” låta bra, men om vi verkligen ska rädda Sverige är det en total bolagisering som gäller. I Sverige AB blir vi alla aktieägare och får rösträtt på bolagsstämman. Svågerpolitik ger vd Fredrik Reinfeldt förslag på avdelningschefer.

FN: Lämna Sudan, Bildt

Carl Bildt fick rådet att Lundin Petrolium, som han var styrelseledamot i, borde lämna Sudan och sitt oljeprojekt där. ”Dra er tillbaka. Ni häller olja på elden”, hävdade FN:s representant i landet.