FN: Lämna Sudan, Bildt

Carl Bildt fick rådet att Lundin Petrolium, som han var styrelseledamot i, borde lämna Sudan och sitt oljeprojekt där. ”Dra er tillbaka. Ni häller olja på elden”, hävdade FN:s representant i landet.